Regler i Padel

Regler och Spel

Spel kräver regler. Och inga spel utan regler. Vad som är skönt med att spela padel är att reglerna är enkla och serven likaså. Banan har streck som i tennis – dock används strecken endast vid serve.

Reglerna överlag påminner mycket om reglerna i tennis. Dock finns det en del skillnader. Nedanför sammanfattas reglerna i kortform – vad man behöver veta för att spela padel.

1. För att spelplanen skall räknas som padelbana måste den inneha måtten 10×20 meter. Banan är omgiven av väggar. Planhalvorna är uppdelade med ett nät – precis som i tennis.

2. Serven slås alltid med underarmsfattning på eller under midjehöjd, och bollen skall slås i motståndarens serveruta. Bollen får efter att ha studsat i motståndarens serveruta studsa mot väggen. Däremot får bollen inte efter studs i väggen gå i nätet. Det räknas som servefel och bollen går om. Mottagaren av serven får välja att slå bollen före eller efter bollen studsat i väggen – dock måste serven studsat en gång i serverutan innan mottagaren får returnera bollen. Om serven studsar två gånger inne på mottagarens planhalva – även om den träffat väggen. Räknas bollen som vinnande åt den servande sidan. Antal är samma som i tennis man har en första och en andra serve. Missar man båda har mottagarlaget av serven fått poäng.

Spelets gång

Spel pågår tills något av lagen har tagit poäng. Studsar bollen två gånger i marken förlorar man. Går bollen direkt mot motståndarens vägg räknas bollen som ute. Innan bollen får träffa motståndarens väggar måste den först ha studsat i marken på motståndarens planhalva. Spelare får slå volley – men inte på serve. Man får använda sin egna planhalvas glasvägg i retur.

Vinnande poäng

1. Bollen studsar i marken två gånger på motståndarens sida.

2. Motståndaren slår bollen i nät.

3. Bollen slås av motståndaren direkt ur buren eller direkt mot det andra lagets väggar. Obs, man får slå bollen ur buren om det slaget först träffar marken. Man får returnera bollar utanför buren.

4. Motståndaren slår bollen i gallret.

5. Någon av motståndarna träffas av bollen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *