Racketsportens historia

Slagträ och handflator blev Racketsport

Spel med slagträn av käppar, pinnar eller påkar kan spåras i Kina, Asien och Centralamerika och uppstod för över 1000 år sedan. Ska man finna det första upphovet till racketsporterna badminton, squash och tennis i Europa hamnar man i franska och italienska klostermiljöer vid 1100-talet.

Fast vid den tiden använde man sina handflator för att slå över bollen mellan varandra. Det var först 300 år senare som man började använda en typ av enkla racketar.

Vad kom först Tennis, Squash eller Badminton?

Av de tre ovanstående mer moderna racketsporterna kan squash sägas vara den första racketsporten – i början kallad “racquetes ” och de första som spelade spelet var interner på Londons fängelser. Man spelade boll med racketar mot fängelsemuren. Vilket sedan spreds och det byggdes speciella inomhusbanor avsedda för spelet under 1700-talets England. Badminton kan vara aningen tidigare än tennisen, enligt det källmaterial som finns.

De engelska officerarna i Indien kom i kontakt med racketsport spelet “poona” som spelades flitigt i Indien och transformerade spelet till att bli badminton när de återvände till England. Namnet Badminton härstammar från hertigen av Beaufort. Egendom Badminton House där hertigen huserade blev en mötesplast för flertal badmintonentusiaster och spreds vidare inom den övre societetens England.

Majoren W.C Wingfield

Tennisens grundare kommer även han från den engelska armén – majoren W.C. Wingfield. Han införde spelet “lawn tennis” i England 1873. Det kan tilläggas att tennisen var starkt influerad av den tidigare sporten “racquetes”. Tennissporten blev oerhört snabbt populär. Och intresset för tennis tog överhand vilket gjorde att sporten “racquetes” i princip försvann. Redan 1877 hölls den första officiella tennistävlingen i Wimbledon. Tennisen spreds sedan över hela världen.

Racketsport idag

Att alla sporter utvecklats är ingen nyhet. Och racketsporten padel är en blandning av tennis och squash kan man enkelt säga. Skillnaden är att det är mycket roligare enligt många av dem som prövat på en padel eller två!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *