Bilda klubb

Starta en klubb

Alla kan starta en klubb. Den enda regeln är att minst tre personer behövs för att kunna bilda en klubb. En klubb karaktäriseras av att den framförallt är intressestyrd – medlemmarna i klubben har gemensamma intressen och vill anordna en klubb tillsammans. Det kan vara en fiskeklubb, padelklubb, mc-klubb, orienteringsklubb eller en golfklubb. I stort sett kan klubben ägna sig åt vilken verksamhet som helst – förutsatt att det inte är en olaglig verksamhet. Alla har rätt att bilda en klubb. Nedanför kommer några förslag på hur man kan gå tillväga för att bilda en klubb.

Infomöte

Information är A och O. Personer med liknande intressen behöver få veta var, hur och när de olika aktiviteterna förväntas ske. Är den en racketklubb bör man ha en lokal som går att boka genom klubben. Är det en fiskeklubb kanske man kan anordna och inneha fiskespön för utlåning till nytillkomna deltagare.

Planering

Klubben behöver ha åtminstone en eller ett par medlemmar som aktivt tar del av förslag på aktiviteter och planering. Månadsbrev till medlemmar över e-mail kan vara ett sätt att få in förslag, skapa aktiviteter och lägga fram planeringar. En egen hemsida är bra för blogginlägg eller för att snabbt få information om vad som händer på klubben. Vill man värva fler medlemmar kan visitkort eller annan sorts distributionsmaterial vara lämpligt.

Administration

Sverige har inga lagar eller regler som kräver att en klubb eller ideell verksamhet skall godkännas eller registreras. Vill man däremot ha ett organisationsnummer till verksamheten behöver man registrera den hos skatteverket. Registrerar man verksamheten finns det en hel del praxis som måste efterföljas. Kommunerna brukar vara behjälpliga och ha bra information om föreningsliv och ideella verksamheter. Vill man ha ytterligare information hur man skall gå tillväga är det i första hand den egna hemkommunen man vänder sig till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *